top of page

"כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו"

סעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

Home Page: Welcome
Home Page: Why Privacy?

פרטיות ישראל פועלת במטרה לשמור על החופש שלנו דרך קידום הזכות לפרטיות במדיניות, בחקיקה, בחינוך, ובציבוריות הישראלית. אנו מתייצבים בכל צומת קבלת החלטות חשוב על מנת לעצור יוזמות שפוגעות בפרטיות, שפוגעות בנו.

למה פרטיות?

אנחנו נמצאים כיום בעיצומה של מהפכת המידע. מידע הוא אחד מהנכסים היקרים והמבוקשים ביותר בעולם. בכל יום, בכל רגע נתון אנחנו מייצרים מידע חדש – כל פעולה שאנו עושים, כל מקום שאנחנו הולכים אליו,  ההרגלים שלנו, המוניטין שצברנו, השיחות שלנו, הקשרים האישיים שלנו - הכל מתועד, נשמר ומנותח.

Home Page: About Us

פרטיות ישראל היא יוזמה של מומחים ומומחיות הפעילים בתחום ועוסקים בקידום הפרטיות כבר שנים. במהלך הזמן הזה, הכרנו את בעלי העניין העיקריים והשתתפנו באופן פעיל בתהליכי קבלת החלטות בממשלה ובכנסת. יש בינינו מדעניות ומדעני מידע, חברה וטכנולוגיה, אנשי ונשות מנהל ציבורי, משפט, היי-טק ואקדמיה.

מי אנחנו

Home Page: Campaigns

פעילות

Image by Ryoji Iwata

פרטיות ברשויות המקומיות

הרשויות המקומיות מחזיקות מידע אישי ורגיש על תושבי הערים: לצרכי חינוך, רווחה, תרבות, בחירות ועוד. פרטיות ישראל מפקחת ומבקשת את היבטי הפרטיות ברשויות המקומיות.

Image by Daniel Schludi

בריאות דיגיטלית ופרטיות

בתקופת הקורונה, המדינה החלה לאסוף מידע רפואי אישי באופן נרחב וחסר תקדים. במקרים רבים, איסוף ושימוש במידע נעשה באופן בלתי מבוקר, ולעיתים בלתי חוקי. 

Image by Rafael Nir

קידום הפרטיות בחקיקה ובמדיניות

פרטיות ישראל מקדמת חקיקה, מדיניות ציבורית ושיח ציבורי ופרלמנטרי לקידום והטמעת היבטי הגנת הפרטיות, אבטחת מידע ושימוש הוגן במידע אישי.  

Monitoring Room

מאבק במדינת המעקב

פרטיות ישראל מתנגדת ליוזמות מעקב המוני ושימוש חורג של המדינה במידע אישי. במהלך משבר הקורונה, נאבקנו במעקבי השב"כ, מערכות למעקב אחר בוחרים, יוזמת האזיק האלקטרוני ועוד.

Home Page: Activities

ידע וחינוך

הנגשת מידע, מאמרים, מחקרים, חקיקה ורעיונות אודות הזכות לפרטיות וחשיבותה

הגברת המודעות

העצמת הפרטיות דרך הסברה והגברת המודעות

להשפעה של הפרטיות על היבטי החיים. בכלל זה - נוביל קמפיינים ציבוריים בנושא הפרטיות

הנדסת פרטיות

עידוד פיתוח, אימוץ והטמעה  של  טכנולוגיות תומכות פרטיות (Privacy by Design)

 וטכנולוגיות שמקדמות פרטיות (Privacy Enhancing Technologies)

פעילות משפטית

 נקיטת צעדים משפטיים לצורך שמירה והגנה על הזכות  לפרטיות, בכלל זה קידום חקיקה, שינוי מדיניות ציבורית, הגשת ניירות עמדה ועתירות ציבוריות

Home Page: Contact Us

צרו קשר

תודה על פנייתך!

bottom of page