Image by Lianhao Qu

"כל אדם זכאי לפרטיות ולצנעת חייו"

סעיף 7 לחוק יסוד: כבוד האדם וחירותו

 

אירועים קרובים של העמותה:

אין כרגע אירועים נוספים
 
 

למה פרטיות?

פרטיות ישראל קמה מתוך הבנה שיש צורך עמוק בארגון שיעסוק באופן ייעודי ונמרץ לקידום השליטה שלנו במידע על אודותינו, ולמען שמירה על הפרטיות שלנו.

 

אנו נמצאים כיום בעיצומה של מהפכת המידע. המידע עלינו הוא אחד מהמשאבים היקרים והמבוקשים ביותר כיום – כל פעולה שאנו עושים, כל התנועות שלנו ביום-יום, ההרגלים שלנו, השיחות שלנו, הקשרים האישיים שלנו, הכל מתועד, נשמר ומנותח - וזה צריך להטריד את כולנו.

פרטיות ישראל פועלת במטרה לשמור על החופש שלנו דרך קידום הזכות לפרטיות במדיניות, בחקיקה, בחינוך, ובציבוריות הישראלית. אנו מתייצבים בכל צומת קבלת החלטות חשוב על מנת לעצור יוזמות שפוגעות בפרטיות, שפוגעות בנו.

unsplash-9XFwNI21Qsk_edited_edited.jpg

מי אנחנו

פרטיות ישראל היא יוזמה של מומחים ומומחיות הפעילים בתחום ועוסקים בקידום הפרטיות כבר שנים. במהלך הזמן הזה, הכרנו את בעלי העניין העיקריים והשתתפנו באופן פעיל בתהליכי קבלת החלטות בממשלה ובכנסת. יש בינינו מדעניות ומדעני מידע, חברה וטכנולוגיה, אנשי ונשות מנהל ציבורי, משפט, היי-טק ואקדמיה.

 

ידע וחינוך

הנגשת מידע, מאמרים, מחקרים, חקיקה ורעיונות אודות הזכות לפרטיות וחשיבותה

הגברת המודעות

העצמת הפרטיות דרך הסברה והגברת המודעות

להשפעה של הפרטיות על היבטי החיים. בכלל זה - נוביל קמפיינים ציבוריים בנושא הפרטיות

הנדסת פרטיות

עידוד פיתוח, אימוץ והטמעה  של  טכנולוגיות תומכות פרטיות (Privacy by Design)

 וטכנולוגיות שמקדמות פרטיות (Privacy Enhancing Technologies)

פעילות משפטית

 נקיטת צעדים משפטיים לצורך שמירה והגנה על הזכות  לפרטיות, בכלל זה קידום חקיקה, שינוי מדיניות ציבורית, הגשת ניירות עמדה ועתירות ציבוריות

 
קמפיינים

הפעלת מעבדות פרטיות

פנינו לשר הבריאות, מנכ"ל משרד הבריאות ופרויקטור הקורונה לפרסום פרטי ההתקשרות עם חברת MyHeritage. במסגרת זו, ביקשנו לדעת מהי ההתייחסות להיבטי הפרטיות של הנבדקים במעבדות הפרטיות.

Image by Adam Nieścioruk

קידום חלופות אזרחיות למעקבי השב"כ

כתבנו למקבלי ההחלטות והתייצבנו בוועדת חוץ וביטחון על מנת להיאבק בחוקים שמסמיכים את שירות הביטחון הכללי לעקוב אחר חולים ואנשים שבאים במגע עם חולים

Image by Guillaume Périgois

קידום תיקון חוק הגנת הפרטיות

התרענו בפני היועץ המשפטי לממשלה ושר המשפטים על האפשרות שישראל תאבד את ההכרה האירופית להעברת מידע אישי בין אירופה לישראל

 

צרו קשר

תודה על פנייתך!