Helping Hands

המאבק על הפרטיות  - הוא של כולנו.
תמכו ותרמו לפרטיות ישראל 

כל סכום יכול לעשות הבדל! ניתן לתרום באמצעות העברה בנקאית לחשבון העמותה*:

בנק מזרחי טפחות

סניף 421

מספר חשבון: 249575

* אין לעמותה סעיף 46, המאפשר הכרה בתרומה לצרכי מס