top of page
Copy of Copy of Copy of Copy of תלונה לרשות להגנת הפרטיות.png

מערכות למניעת שכחת ילדים

11 מתוך 16 המערכות שמשרד התחבורה אישר לשימוש כוללות אפליקציה ייעודית שאוספת מידע רגיש שכולל נתוני מיקום, אנשי קשר ועוד...

תקציר

ביום 1.8.21 ייכנסו לתוקף תקנות המחייבות כל אדם המסיע ברכב ילד מתחת לגיל 4 להתקין מערכת טכנולוגית שמיועדת להתריע על השארת ילדים ברכב. במסגרת יישום התקנות, משרד התחבורה פרסם רשימה של מערכות מאושרות למניעת שכחת ילדים ברכב.

 

התנאים לאישור מערכת על-ידי משרד התחבורה ו/או מכון התקנים אינם כוללים התייחסות לאיסוף, שימוש, שיתוף או אבטחת המידע שנאסף אגב השימוש במערכת. כך, מערכות שאושרו לא עברו כלל בדיקה באשר למידת הבטיחות הדיגיטלית שלהן. 

הפעלת מערכת למניעת שכחת ילדים מתאפשרת באמצעות אוסף של רכיבי תוכנה וחומרה כדוגמת חיישנים, יישומונים ומערכות בקרה נוספות שמותקנות ברכב, בטלפון החכם של הנהג ו/או על מנשא ילדים ברכב. מטיבן, מערכות אלו מחייבות איסוף מידע אישי, ולעיתים מידע רגיש על הנוהג ברכב, הנוסעים בו, ואנשי הקשר שלהם למקרה חירום

מבדיקה של 11 מתוך 16 המערכות שמשרד התחבור האישר, עולה כי כל אחת מהמערכות כוללת אפליקציה ייעודית שאוספת מידע רגיש, לרבות נתוני מיקום ממכשיר הטלפון הנייד (5 מהמערכות משתמשות באותה אפליקציה). מתוך 11 המערכות שנבדקו, רק 3 אפליקציות מכילות ממשק משתמש ומדיניות פרטיות בעברית, ואילו רק אפליקציה אחת אפשרה עיון במדיניות הפרטיות לפני מסירת פרטים. באופן זה, התקנות מקימות חובה עקיפה להתקנת אפליקציה ולמסירת מידע אישי לחברות מסחריות.

קיים חשש אמיתי כי לאור העלות הגבוהה של המערכות, והעובדה שלעיתים משפחה נדרשת להתקין יותר ממערכת אחת ברכב, ייווצר מרוץ לתחתית בהיבט של הוזלת המוצרים בתמורה למידע רב ערך. אפליקציות עלולות לאסוף ולסחור במידע "רלוונטי" נוסף כמו מידע דמוגרפי על בני המשפחה, הרגלי הנסיעה שלהם (לדוגמה: האם המשפחה נוהגת בשבת או לא) וכיו"ב, כבסיס להוזלת המוצר.

היבטי פרטיות באפליקציות למניעת שכחת ילדים

מניעת שכחה (7).png

מכתב לשרת התחבורה ומנכ"לית משרד התחבורה

Copy of Copy of תלונה לרשות להגנת הפרטיות.jpg
bottom of page