Image by César Couto

הצטרפו בתמיכה חודשית קבועה

 • תרומה חודשית בסך

  10
  לחודש
   
 • תרומה חודשית בסך

  25
  לחודש
   
 • תרומה חודשית בסך

  50
  לחודש
   
 • תרומה חודשית בסך

  100
  לחודש
   
 • תרומה חודשית בסך

  200
  לחודש
   
 • תרומה חודשית בסך

  300
  לחודש
   

אנחנו מקבלים גם תרומות חד פעמיות

באמצעות העברה בנקאית לחשבון הבנק של העמותה

בנק מזרחי טפחות
סניף 421
מספר חשבון: 249575

אנא כתבו לנו בסיום ההעברה לצורך שליחת קבלה: mail@privacyisrael.org.il

 
 

מחזירים את השליטה על המידע שלנו.
תמכו ותרמו לפרטיות ישראל 

אנחנו צריכים אותך כדי לשים את הפרטיות על סדר היום - ולהשפיע!
בלי פרטיות, בלי שליטה על המידע - אין דמוקרטיה!

* אין לעמותה סעיף 46, המאפשר הכרה בתרומה לצרכי מס