מעבר בריא לדרכון רפואי

היבטי הפרטיות באימוץ

תעודת חסינות רפואית

תקציר נייר העמדה

נייר העמדה בדבר שימוש בדרכון רפואי מטרתו לבחון ולסקור את היבטי הפרטיות הכרוכים באיסוף, עיבוד ושיתוף מידע רפואי לצורך ניהול ובקרה אחר מצב התחלואה במרחב הציבורי ובמקומות פרטיים. בכלל זה, נייר העמדה מתייחס לעקרונות הפרטיות שיש להטמיע בפיתוח, הטמעה ושימוש בפתרון טכנולוגי להוכחת מצב רפואי של אדם: מתחסן, מחלים או נבדק ("תעודת חסינות").

עמדת "פרטיות ישראל" היא שניתן לאמץ פתרון של דרכון רפואי, בכפוף למגבלות ולתנאים הבאים: 

  1. שליטה - התעודה, והמידע הרפואי שמקושר אליה, מצויים בשליטתו של בעל התעודה

  2. הסכמה - לכל אדם הזכות לבחור ולהסכים למסירת מידע על מצבו הרפואי, וסטטוס החיסון שלו

  3. מזעור מידע - התעודה מכילה מידע אישי מצומצם: מזהה חד ערכי, תוקף וחתימה דיגיטלית 

  4. פתרון ביזורי - לא ניתן להתחקות אחר בעל התעודה והמקומות בהם הוא ביקש לאמת את התעודה

כל יוזמה שמחייבת למסור מידע רפואי או מבקשת להטיל סנקציה נגד מי שאינו מוסר מידע מהווה פגיעה קשה בזכות החוקתית לפרטיות, ועל כן יכולה להיעשות אך ורק בחקיקה ראשית תוך בחינת חלופות למזעור הפגיעה בפרטיות.

איסוף מידע רפואי

אגב ההתמודדות עם מגפת הקורונה נוצר במשרד הבריאות מאגר מידע עצום הכולל גם מידע אודות נבדקים, מחלימים ומחוסנים. מאגר מידע זה משמש את משרד הבריאות, בין היתר, לצורך הנפקת תעודות חסינות. לאור חשיבות המידע האמור לעת הזו, גופים רבים, ציבוריים ופרטיים (ביניהם גם יחידים), מבקשים לקבל מידע מהמאגר. לכן, לצד הרצון לייצר סביבה בריאה, יש לדאוג כי המידע במאגר נשמר בהתאם לעקרונות הפרטיות ואבטחת המידע והסיכונים הנגזרים מהם, להלן טבלה המסכמת את מרכיבי איסוף ועיבוד המידע, ורמת הפגיעה הפוטנציאלית בפרטיות הנובעת מכל אחד מהמרכיבים:

passport.JPG

לנייר העמדה

Copy of Copy of Copy of Copy of Copy of