top of page

ביחד, נוכל לעשות

שינוי גדול בתפיסת הפרטיות בישראל 

Copy of Untitled.png

 השתתפות בישיבות ובפעילות 

Copy of Untitled (1).png

תרומה חודשית קבועה

למה פרטיות?

Anchor 1

הזכות לפרטיות היא זכות הנוגעת לכלל היבטי החיים שלנו כיחידים בחברה דמוקרטית: היא נוגעת ליכולת לעצב את אישיותנו, לגבש זהות, חשיבה וביטוי עצמאיים ולפתח יחסים בין אישיים וחברתיים. אנו מאמינים כי קידום הפרטיות יתרום ליצירת חברה הוגנת, שוויונית ודמוקרטית יותר.

בכל פעולה דיגיטלית אנו משאירים אחרינו שובל "פירורי" מידע אודותינו. חברות וארגונים יודעים כיום לאסוף את המידע ולנתח אותו באופן שיזהה את מצבנו הרגשי, הבריאותי, דעותינו, העדפותינו ועוד. המידע שכורים מהפעילות הדיגיטלית שלנו, הפך למשאב הנחשק והחשוב ביותר בכלכלה העולמית, וכתוצאה מכך הפרטיות הופכת ותהפוך לאחד האתגרים הפוליטיים והחברתיים המרכזיים בחיינו.

למה עכשיו?

Anchor 2

פרטיות ישראל קמה בתקופת הקורונה, שבה המעקב הדיגיטלי אחר אזרחים התהדק באופן חסר תקדים. השאלה עד כמה המדינה יכולה להתעלם מפרטיות האזרחים והתושבים בשם ערכים אחרים, עוררה שיח נוקב בעקבות השימוש באיכון סלולרי על ידי השב"כ, צילום מתמיד של מאושפזים בבתי חולים, העברת מידע ושליטה לחברות פרטיות, שימוש ברחפנים על ידי משטרת ישראל, ועוד.

אין כיום בישראל ארגון הפועל באופן ייעודי ובלעדי בתחום הפרטיות - קידום שינוי בתחום עתיר ידע ומשתנה בקצב מהיר, דורש קשב, מקצועיות וייעוד אחד, שנכון למועד זה – חסרים בישראל.

המשימה שלנו

Anchor 3

בעזרת התמיכה שלך, נוכל ביחד לקדם סדר יום שעוסק בנושא הפרטיות – ברשויות המדינה, בחינוך, בבריאות, ברגולציה של השוק הפרטי, בתחבורה הציבורית, בחדשנות ובתעסוקה. נתייצב בכל צומת קבלת החלטות חשוב על מנת לעצור יוזמות שפוגעות בפרטיות ואינן מידתיות. נקדם את ההכרה בחשיבות הפרטיות בקרב  הציבור הרחב.

העמיתים והעמיתות של פרטיות ישראל:

1.     תורמים סכום חודשי קבוע ועוזרים לעמותה להמשיך לפעול;

2.     זכאיות לפנות לעמותה ולהציע נושאים לעיסוק העמותה;

3.     משתתפים בישיבות רבעוניות עם מנכ"ל העמותה;

4.     מוזמנות לכל כנס או פעילות של העמותה;

5.     מקבלים עדכונים שוטפים על פעילות העמותה.

בואו תהיו חלק מפרטיות ישראל
תצטרפו, תשתתפו, ותשפיעו. 
יחד איתך - נצליח לקדם את הפרטיות שלנו לקדמת הבמה, ולהציב אותה בסדר היום הציבורי!

הצטרפו כעמית או עמיתת פרטיות בסכום חודשי קבוע!
old%2520phone_edited_edited.png
Anchor 4
bottom of page