מדיניות פרטיות

מהי מדיניות הפרטיות

פרטיות ישראל (ע"ר) מכבדת את פרטיותך. מדיניות הפרטיות לפניך מפרטת את המידע שאנו אוספים עליך, מדוע אנחנו אוספים את המידע, כיצד נשתמש בו, היכן הוא מאוחסן ולאלו גורמים נעביר את המידע.

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש על-מנת לזהות אותך, זה כולל את שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, כתובת IP וכל מידע שתמסור לנו, במקומות באתר שמאפשרים זאת.

פרטיות ישראל היא עמותה שתומכת ומקדמת פרטיות. לכן, אנו אוספים אך ורק מידע שאנו זקוקים לו לצורך קבלת תרומה, יצירת קשר או פעילות אחרת של העמותה (אם רצונך בכך ותסכים או תסכימי לכך). אנו משתמשים, ונשתמש במידע שלך רק לצרכים שקשורים לפעילויות של העמותה (כנסים, תרומות, הודעות על הפעילות שלנו ומענה לשאלותיך).

את ואתה מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או בקשה הנוגעת למידע שלך (עיון במידע, תיקון המידע ומחיקת המידע).

מסירת מידע באתר

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים, שמפורטים להלן, עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, פרטים על אמצעי תשלום, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין:

 • אזור המיועד לחברי העמותה;

 • תמיכה ותרומה לעמותה;

 • רישום לחברות בעמותה;

 • רישום לאירועים שונים שעורכת העמותה;

 • רישום לרשימות התפוצה של העמותה;

 • הצטרפות לקמפיינים של העמותה;

 • יצירת קשר עם העמותה באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר.

רוצים להיות חברים בעמותה? דעו לכם שחוק העמותות קובע כי פנקס חברים בעמותה יכלול את שם החבר, כתובתו, מספר זהותו ותאריך תחילת החברות בעמותה. פרטיות ישראל לא תשתמש במידע זה לצורך אחר שאיננו דרוש בחוק

מלבד לעניין החברות בעמותה, אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע מאיתנו את היכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

דיווחת על פגיעה בפרטיותך? אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול העמותה לצורך בירור הדיווח.

תמיכה ותרומות

אנחנו מודים לך על רצונך לתרום לעמותה. תרומתך תשמש לקידום הזכות לפרטיות, ותשמש להגשמת החזון של העמותה.

מתן תרומה מהווה הסכמה לתנאים להלן:

 1. עמותת פרטיות ישראל רשאית להשתמש בכספי התרומה, לטובת עילותה ולפי שיקול דעתה. 

 2. את או אתה מצהיר/ה כי הנך כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. אולם, במידה והנך מתחת לגיל 18 או פסול/ת דין או לא כשיר/ה לבצע פעולות משפטיות מכל סיבה שהיא ללא אישור אפוטרופוס, יראו את תרומתך כאילו קיבלה את אישור האפוטרופוס.

 3. מתן תרומה חודשית קבועה מצריכה יצירת חשבון באתר ומסירת פרטים אישיים: שם פרטי, שם משפחה, דואר אלקטרוני וסיסמה אישית. לאחר מכן, תידרשו למסור פרטי כרטיס אשראי.

 4. יצירת החשבון נדרשת לצורך מתן אפשרות לבטל את התרומה בכל עת, ללא צורך בפנייה לעמותה.

 5. עמותת פרטיות ישראל מתחייבת לא להעביר את פרטיכם האישיים לאף גורם, מלבד ספקי השירות שמעורבים בסליקה באתרנו (חברת WIX, חברת PayMe וחברת ישראכרט).

 6. בנוסף, פרטיות ישראל מקבלת גם תרומות חד פעמיות באמצעות העברה בנקאית, ללא צורך בהרשמה או מסירת פרטים אישיים באתר.

 7. תרומה העולה על 20,000 ש״ח (נכון למועד כתיבת המדיניות) תדווח לרשויות המוסמכות עם פרטיך. אם אינך מסכימ/ה לכך, צרו עמנו קשר לפני העברת התרומה. פרטיות ישראל תדווח על התרומות לרשויות המוסמכות, בהתאם להוראות הדין כפי שיהיו בתוקף מעת לעת. בשלב זה, התרומות לפרטיות ישראל אינן מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

 8. פרטיות ישראל שומרת את הזכות לדחות קבלת תרומות או לבטל המשך תרומות קיימות מכל גורם שהוא, לפי שיקול דעתה.

השימוש שלנו במידע

אנו משתמשים במידע שנמסר לנו, למטרות הבאות:

 • על מנת להיות איתך בקשר בנוגע לפעילות של העמותה או לצורך המטרה לשמה הזנת את הפרטים שלך;

 • למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה​.

העברת המידע לאחרים

לא נעביר את המידע האישי שמסרת לאחרים, אלא במקרים בהם אתה תאשר במפורש לעשות זאת.

עם זאת, כדי להפעיל את האתר ולנהל את פעילות העמותה אנו מסתייעים במערכות של חברות אחרות, שדרך כך עשוי להיות להם גישה למידע שלך.

רשימת החברות אשר מעניקות לעמותה שירותים ודרך כך עשויות לעבד מידע אודותיך:

 • Wix

 • Microsoft

 • PayMe

 • ישראכרט

 

היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים מאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

זכותך לעיין במידע

לפי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו במידע אודותיו.

לפיכך, אתה רשאי לפנות אלינו בבקשה לעיין במידע אודותיך ששמור אצלנו, לבקש לתקן את המידע או למחוק אותו.

שים לב, אם אתה חבר בעמותה, איננו יכולים למחוק את המידע אודותיך, אלא אם תחליט להפסיק את חברותך, בהתאם להוראות תקנון העמותה.

שינויים במדיניות הפרטיות

במידה ונערוך שינויים באתר שישפיעו על היבטי עיבוד המידע, נשנה את מדיניות הפרטיות בהתאם, ובכל מקרה נפרסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף.

תאריך עדכון אחרון: 11 באוגוסט 2021