מדיניות פרטיות

מהי מדיניות הפרטיות

פרטיות ישראל (ע"ר) מכבדת את פרטיותך. מדיניות הפרטיות לפניך מפרטת את המידע שאנו אוספים עליך, מדוע אנחנו אוספים את המידע, כיצד נשתמש בו, היכן הוא מאוחסן ולאלו גורמים נעביר את המידע.

במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, זה כולל את שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, כתובת IP וכל מידע שתמסור לנו, במקומות באתר שמאפשרים זאת.

פרטיות ישראל היא עמותה שתומכת ומקדמת פרטיות. לכן, אנו אוספים אך ורק מידע שאנו זקוקים לו על מנת להיות עמך בקשר (אם רצונך בכך ותסכים או תסכימי לכך). אנו משתמשים, ונשתמש במידע שלך רק לצרכים שקשורים לפעילויות של העמותה (כנסים, הודעות על הפעילות שלנו ומענה לשאלותיך).

את ואתה מוזמנים לפנות אלינו בכל שאלה או בקשה הנוגעת למידע שלך (עיון במידע, תיקון המידע ומחיקת המידע).

מסירת מידע באתר

השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. עם זאת, אזורים ומדורים שונים באתר, כגון האזור המיועד לחברי העמותה, רישום לחברות בעמותה, רישום לאירועים שונים שעורכת העמותה, רישום לרשימות התפוצה של העמותה, הצטרפות לקמפיינים של העמותה, יצירת קשר עם העמותה באמצעות טפסי קשר מקוונים המצויים באתר – עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, כגון שם, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה, פרטים על אמצעי תשלום, שיוך ארגוני ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

רוצים להיות חברים בעמותה? דעו לכם שחוק העמותות קובע כי פנקס חברים בעמותה יכלול את שם החבר, כתובתו, מספר זהותו ותאריך תחילת החברות בעמותה. פרטיות ישראל לא תשתמש במידע זה לצורך אחר שאיננו דיווח לרשם העמותות.

מלבד לעניין החברות בעמותה, אינך חייב על-פי חוק למסור את הפרטים והמידע האישי. מסירתם תלויה בהסכמתך וברצונך החופשי – אולם מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עלולים למנוע מאיתנו את היכולת ליצור איתך קשר, במידת הצורך.

דיווחת על פגיעה בפרטיותך? אנו עשויים לאסוף מידע נוסף בעת יצירת קשר ותכתובת שלך מול העמותה לצורך בירור הדיווח.

השימוש שלנו במידע

אנו משתמשים במידע שנמסר לנו, למטרות הבאות:

  • על מנת להיות איתך בקשר בנוגע לפעילות של העמותה או לצורך המטרה לשמה הזנת את הפרטים שלך;

  • למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה​.

העברת המידע לאחרים

לא נעביר את המידע האישי שמסרת לאחרים, אלא במקרים בהם אתה תאשר במפורש לעשות זאת.

עם זאת, כדי להפעיל את האתר ולנהל את פעילות העמותה אנו מסתייעים במערכות של חברות אחרות, שדרך כך עשוי להיות להם גישה למידע שלך.

רשימת החברות אשר מעניקות לעמותה שירותים ודרך כך עשויות לעבד מידע אודותיך:

  • Wix

  • Dropbox

  • Microsoft

 

היכן נשמר המידע?

המידע שאנו אוספים מאוחסן אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע, שעשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל. הסכמתך למדיניות זו, מהווה גם הסכמה לשמירת המידע בחו"ל ולהעברתו מחוץ לגבולות ישראל.

זכותך לעיין במידע

לפי חוק הגנת הפרטיות, כל אדם זכאי לעיין בעצמו במידע אודותיו.

לפיכך, אתה רשאי לפנות אלינו בבקשה לעיין במידע אודותיך ששמור אצלנו, לבקש לתקן את המידע או למחוק אותו.

שים לב, אם אתה חבר בעמותה, איננו יכולים למחוק את המידע אודותיך, אלא אם תחליט להפסיק את חברותך, בהתאם להוראות תקנון העמותה.

שינויים במדיניות הפרטיות

במידה ונערוך שינויים באתר שישפיעו על היבטי עיבוד המידע, נשנה את מדיניות הפרטיות בהתאם, ובכל מקרה נפרסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר 30 ימים לפני כניסת השינויים לתוקף.