פרטיות ישראל, דווקא עכשיו

פרטיות ישראל (ע"ר) קמה על רקע הפגיעה הגוברת בזכות לפרטיות, ומתוך צורך בוער בארגון אזרחי שיעסוק באופן ייעודי בהגנה וקידום הזכות לפרטיות בישראל. העמותה הוקמה על-ידי שורה של מומחים ומומחיות מתחומי המשפט, הטכנולוגיה ומדעי החברה שעוסקים בקידום הפרטיות מזה שנים רבות.

 

העמותה פועלת לקידום הזכות לפרטיות דרך קידום ופיתוח חדשנות טכנולוגית אחראית והוגנת. בכוונת העמותה להשפיע ולשנות דפוסי התנהגות של חברות ורשויות, בתפקידם כמעבדי מידע, ולפתח אוריינות לפרטיות בקרב יחידים בישראל. לשם כך, העמותה פועלת -

 1. לבלימת יוזמות שפוגעות בפרטיות, ובמקרים של פגיעה בלתי חוקתית ומידתית בזכות לפרטיות, להתנגד באופן גורף ונחרץ לפגיעה בפרטיות;

 2. לחקר פתרונות מעשיים לאתגרים שניצבים בפני הזכות לפרטיות;

 3. למציאת איזונים ראויים בין הזכות לפרטיות לבין זכויות ואינטרסים אחרים, במטרה למזער את הפגיעה בזכות לפרטיות;

 4. לפיתוח ויצירת תכנים למען הגברת המודעות לחשיבות הזכות לפרטיות;

 5. ליצירת ממשק ושיח מול שחקנים שונים שפועלים בזירה (גורמים מאסדרים, יועצים משפטיים ועורכי דין, חברות טכנולוגיה, חוקרים מתחום הטכנולוגיה וארגוני חברה אזרחית).

מה כבר הספקנו לעשות?

 בשנה האחרונה נאבקנו ביחד עם חברים לדרך ביוזמות המעקב החריפות ביותר נגד אזרחי ישראל. מיום הקמתנו, השמענו קול צלול ונוקב נגד הניסיון לפגוע בפרטיותנו:

 • בלמנו יוזמות שפוגעות בפרטיות, בכלל זה העברת מידע על שבים מחו"ל לרשויות המקומיות, העברת מידע אפידמיולוגי למשטרה ועוד.

 • הגשנו יחד עם האגודה לזכויות האזרח שתי עתירות לבג"ץ: עתירה ראשונה נגד מעקבי השב"כ (שהביאה לבסוף להפסקת השימוש באיכוני השב"כ) ועתירה שנייה נגד מעקבי המשטרה באמצעות מערכת "עין הנץ";

 • הגשנו עמדת ידיד לבית המשפט העליון בנושא חיפוש בטלפונים ניידים ללא צו שיפוטי;

 • ערכנו ופרסמנו סקירות טכנולוגיות ומשפטיות בדבר סוגיות שנוגעות לליבת הזכות לפרטיות, לרבות בנושאים הבאים:

  • טכנולוגיות ואפליקציות לאיתור מגעים;

  • היבטי הפרטיות ואבטחת המידע ביישומון המגן 2 (בשיתוף פירמת BDO);

  • היבטי הפרטיות בבחינות מקוונות;

  • יישום שומר פרטיות של דרכון רפואי.

 • דרשנו מהרשות להגנת הפרטיות לפרסם הנחיות על אודות מותר ואסור ביישומונים לניהול ומעקב בוחרים ובדבר שימוש במידע אפידמיולוגי ברשויות המקומיות. בנוסף, דרשנו לפרסם את ממצאי הפיקוח של פירצת האבטחה ביישומון "אלקטור" בבחירות לכנסת ה-23;

 • שלחנו עשרות מכתבי תגובה משפטיים בנוגע לפעילויות, יוזמות ותהליכים בהם רשויות המדינה פוגעות בזכות לפרטיות;

 • חשפנו ביחד עם עמותת הצלחה את הסכם ההתקשרות בין משרד הביטחון וחברת MyHeritage להפעלת מעבדות פרטיות לבדיקות קורונה;

 • דרשנו ממשרד הבריאות לחשוף את היבטי המידע והפרטיות בהסכם עם חברת התרופות Pfizer;

 • השתתפנו וערכנו פאנלים וכנסים מקצועיים בנושא הגנת הפרטיות.

 

זוהי רק ההתחלה

אנחנו מחוייבים - 

Image by Mathilda Khoo
Image by Denys Nevozhai
Image by Scott Graham
Image by Ales Nesetril
surveillance-2681084_1920.jpg

לקדם סדר יום שעוסק בנושא הפרטיות 

להציע פתרונות טכנולוגיים לאתגרי הפרטיות

לפעול לקידום מדיניות ציבורית התומכת בפרטיות

להתייצב בצמתי קבלת ההחלטות כדי לעצור יוזמות שפוגעות בפרטיות

לשנות את תפיסת הפרטיות בקרב  הציבור הרחב.